misja_icoMisja LPGTECH Sp. z o.o.

Sticanje i zadržavanje statusa vodećeg dobavljača LPG sistema za automobilsku industriju u Poljskoj i širom sveta.


 

wizja_icoVizija LPGTECH Sp. z o.o.

Vizija je da kroz odbor direktora i osoblja, kompanija sprovodi kontinuirano poboljšanje upravljanja, koje se zasniva na sistemu upravljanja, a koje će činiti istu pouzdanom, moderanom i inovativnom.


 

polityka_icoPolitika kvaliteta LPGTECH Sp. z o.o.

Menadžment i svi zaposleni u kompaniji LPGTECH čine koherentan tim, sa ciljem da budu poštovani proizvođač i snabdevač gasnih instalacija i drugih proizvoda, pre svega za automobilsku industriju.

Sva usavršavanja i poboljšavanja sistema upravljanja rade se u skladu sa ISO 9001:2008 standardom.

Kompanija nastoji da uvek izađe u susret svojim potrošačima, kao i da pretekne njihove zahteve imajući u vidu nestabilnost istih.

Kroz razne beneficije, kompanija konstantno stvara odgovarajući i suguran ambijent za svoje zaposlene i samu kompaniju. Sve to dovodi podizanja svesti i motivacije zaposlenih.

Materijali koji se koriste za izradu nabavljaju se isključivo od poznatih i odobrenih dobavljača i sa njima se radi na osnovu uzajamne koristi.