MAP senzor

map senzor

  • Direktno merenje temperature gasa
  • Poseduje integrisan senzor pritiska
  • IP 54 standard petopinskog konektora
  • Precizno i pouzdano merenje
  • Visokokvalitetne komponente
  • Malo kućište

MAP senzor PTS01, izrađen od strane kompanije LPGTECH, danas je jedini senzor na tržištu koji temperaturu gasa meri direktno prilikom protoka istog. Ovo je jedini metod koji osigurava pouzdano merenje.

MAP senzor PTS01 ima integrisan senzor pritiska koji eliminiše nužnost vojničke preciznosti u merenjima visokog pritiska. Malo kućište i konektor sa pet pinova, izrađen po IP 54 standardu, omogućava brzu ugradnju bez ikakvih problema.

MAP senzor PTS01 dokazao se u dugom laboratorijskom testiranju, kao i u svakodnevnoj upotrebi. Visokokvalitetne komponente, od kojih je izrađen, garantuju precizno i pouzdano merenje koje je bitno za dugovečnost autogasne instalacije.