TECH 100

  • LPG/CNG kontroler ubrizgavanja
  • Pogodan za motore sa 4 cilindra
  • Auto-dijagnostika: detekcija grešaka i mana u instalaciji
  • TECH+ sistem automatske korekcije (auto-adaptacija)
  • Potpuna zaštita od strujnih udara
  • Konfiguracija programa sa TECH & STANDARD opcijom
  • Aluminijumsko kućište

Serija TECH-100 zasnovana je na modernoj mikroprocesorskoj kontroli sa 48-o pinskim setom žica. TECH-100 serija kontrolera dizajnirana je za motore do četiri cilindra. Prilikom izrade kombinovana je napredna tehnologija sa razumljivom funkcionalnošću. U ograničenom malo kućuštu od aluminijuma, dimenzija 114 x 140 x 36 mm, procesor prati i kontroliše auto-kalibraciju i auto-adaptaciju uz praćenje i korekciju sistema. Sve to omogućava laku instalaciju na svaki automobil.

Kontroler TECH-104 sastoji se od svih gore navedenih funkcija i zaštita, što garantuje odličan kvalitet i performanse. Sistem podešavanja i auto-kalibracije ne bi trebalo da traje duže od 15 minuta. Napredni sistem auto-adaptacije garantuje instalaciju i performanse koji će raditi bez problema, prateći ceo sistem za vreme njegovog rada i, ako je potrebno, vršeći korekcije vremena ubrizgavanja gasa.

Kontroler TECH-114 je zapravo dilatacija pomenutog TECH-104 modela. Unapređen je naprednijim procesorom koji omogućava efikasnije komandovanje celokupnim sistemom. Takođe, njegov program se sastoji od dodatnih opcija za podešavanje, kao što je praćenje temperature samog kontrolera, održavanje temperature okvira i brži idetaljan osciloskop. Pored toga, vreme ubrizgavanja mu je naprednije nego u standardnoj verziji.